QUY ĐỊNH WEBSITE - bắt buộc

Cập nhật: 10/3/2020 | 2:40:42 PM

Quy định website. Quy định bắt buộc thành viên tham gia website này phải đọc, hiểu và chấp thuận.

Niêm yết ngày 08.05.2020

QUY ĐỊNH WEBSITE WWW.QUYENTACGIA.ORG

Quy định bắt buộc thành viên tham gia website này phải đọc, hiểu và chấp thuận.

 

Văn bản này áp dụng đối với tất cả các cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia, khai thác, sử dụng website www.quyentacgia.org và các dịch vụ của VCOP.

 

Điều 1. Nguyên tắc chung    

1.1. Việc bạn đăng ký, sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý, chấp thuận với những quy định của VCOP/website này. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website, dịch vụ của website và VCOP.

1.2.  Căn cứ pháp luật, thực tế hoạt động, chúng tôi có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh các quy định sử dụng. Bạn nên thường xuyên cập nhật quy định sử dụng mỗi khi vào website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã sửa đổi, điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với quy định sử dụng mới chúng tôi đã ban hành.

1.3. Khái niệm.

Tác giả là sáng tạo ra tác phẩm.

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.

Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Để thuận tiện trong việc quản lý, trên website chúng tôi quy định và sử dụng:

- Tác giả được hiểu là tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, người đại diện quản lý tác phẩm. “Người” này có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

- Người dùng được hiểu là tổ chức/cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng, người nhận chuyển giao quyền tác giả.

 

Điều 2. Dịch vụ và trách nhiệm của chúng tôi

2.1. Dịch vụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên website này (dịch vụ).

2.2. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền và không cần thông báo trước việc điều chỉnh những qui định/dịch vụ.

2.3. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi/website để bảo đảm thông tin này phù hợp với Quy định của pháp luật/website.

2.4. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.

2.5. Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về mật khẩu phải được giữ bí mật và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị lộ hoặc bị người khác sử dụng.

2.6. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website/VCOP/tổ chức, cá nhân khác hoặc vi phạm các quy định website/VCOP/pháp luật.

2.7. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay đền bù trước việc: "sập" hosting; hack; dot; vi rút... gây tê liệt hệ thống hoặc mất/hỏng/lỗi toàn bộ dữ liệu website (bao gồm cả giá trị tiền đã nạp vào tài khoản đăng ký trên website). Do vậy chúng tôi khuyến cáo quí vị lưu dữ liệu vào máy tính cá nhân và nạp tiền với số lượng nhỏ hoặc chỉ tương đương với số tiền định sử dụng dịch vụ.

 

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

3.1. Bạn cần đồng ý với những quy định, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

3.2. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. Bạn cần "đăng xuất" khỏi tài khoản khi sử dụng xong.

3.3. Bạn phải tự chịu trách nhiệm, tự chịu thiệt hại, tự bồi thường cho bất kỳ bên nào nếu việc sử dụng dịch vụ, tư liệu, thông tin trên website này gây thiệt hại cho họ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Điều 4. Ai có thể tham gia vào website này

4.1. Mọi người đều có thể truy cập xem, tham khảo thông tin trên website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khai thác sử dụng các tính năng của website thì cần đăng ký thành viên.

4.2. Thành viên của website có hai định dạng tư cách, gồm:

- TÁC GIẢ: Tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, người đại diện và quản lý tác phẩm.

- NGƯỜI DÙNG: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng, người nhận chuyển giao quyền tác giả.

4.3. Tác giả và người dùng có thể là:

- Cá nhân.

- Hộ kinh doanh.

- Tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Tổ chức hội, đoàn thể của nhóm, tập thể tác giả.

 

Điều 5. Sử dụng nội dung trên website

Nội dung thông tin, tài liệu, tác phẩm đăng trên website này là tài sản trí tuệ, thông tin nhân thân của tác giả, người sử dụng nên việc khai thác sử dụng phải tuân thủ quy định website, VCOP và pháp luật Việt Nam - đăng ký hoặc xin phép khai thác sử dụng, ngoại trừ phần miễn phí (free). Đồng thời, việc khai thác sử dụng không nhằm mục đích gây phương hại đến bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.

 

Điều 6. Cấp quyền sử dụng tác phẩm

Tác giả khi tham gia website, đăng công bố giới thiệu tác phẩm có quyền lựa chọn chỉ công bố tác phẩm và/hoặc cấp quyền sử dụng, khai thác tác phẩm.

Nếu chỉ công bố tác phẩm mà không uỷ quyền cho VCOP cấp quyền, thu phí thì để trống mức phí. Khi khách có nhu cầu và liên hệ, tác giả chủ động quyết định cấp quyền, thu phí.

Nếu công bố đồng thời uỷ quyền cho VCOP thu phí thì niêm yết phí trên website và mail/điện thoại/nhắn tin thông báo cho quản trị website/VCOP để VCOP hoàn tất thủ tục uỷ quyền cũng như phương thức thanh quyết toán sau này.

Nếu chủ tài khoản nào không đủ tức cách pháp lý nhưng tự đưa tác phẩm và phí lên website này  sẽ bị cảnh báo, chặn hoặc xoá tài khoản.

 

Điều 7. Sử dụng tác phẩm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tác phẩm, nếu:

Tác phẩm, tác giả có uỷ quyền cho VCOP thì tự động lựa chọn biểu phí, thanh toán, sử dụng. Đối với các nhu cầu đặc thù không được liệt kê, cần liên hệ VCOP hoặc tác giả để thống nhất chi tiết, tránh tranh chấp khiếu kiện.

Tác phẩm, tác giả chưa/không uỷ quyền cho VCOP thì chủ động liên hệ tác giả hoặc thông qua VCOP liên hệ tác giả. Việc sử dụng, khai thác tác phẩm chỉ được thực hiện sau khi đạt được sự thoả thuận giữa các bên. Nếu tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm trước khi đạt được sự thoả thuận thì tự chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh.

 

Điều 8. Những điều cấm

Khi tham gia website có nghĩa bạn đã đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây:

1. Tạo nhiều hơn một (01) tài khoản và đăng nhiều tin.

2. Tạo tài khoản sai tư cách, đăng tin sai quy định.

3. Cung cấp thông tin nhân thân, hình ảnh không trung thực, giả mạo, mạo danh.

4. Tài liệu, thông tin, hình ảnh đưa lên website có nội dung quảng cáo rao vặt, trái thuần phong mỹ tục, hàng hoá bất hợp pháp, sai sự thật, giả mạo, mạo danh, có tính chính trị hay tôn giáo tín ngưỡng, vi phạm pháp luật Việt Nam và quốc tế.... xâm phạm, phương hại đến lợi ích Quốc gia/Nhà nước/cá nhân/tổ chức khác.

5. Khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu, tác phẩm trên website không đúng quy định website, VCOP hay thoả thuận với tác giả.

6. Có các hành vi cản trở hoặc ảnh hưởng hoặc phá hoại hoạt động bình thường của website này (hack, dot...).

Tuỳ từng lỗi vi phạm mà Ban quản trị website sẽ quyết định cảnh cáo vi phạm, xoá toàn bộ thông tin, chặn tham gia, yêu cầu xin lỗi cải chính, bồi thường hoặc yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự.

 

Điều 9. Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được chủ thể/khách hàng khác đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

 

Điều 10. Thông báo sự vi phạm

Bất kỳ ai phát hiện thông tin nào trên website vi phạm qui định, pháp luật… xin vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi biết để chúng tôi kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Ban quản trị trân trọng, khuyến khích độc giả phát hiện, phản ánh hành vi vi phạm để Ban quản trị kịp thời xử lý. Thông tin người phản ánh, quà tặng sẽ được bảo mật.

 

Điều 11. Thanh toán

Để khai thác thông tin, tác phẩm trên website này có thể người dùng phải thanh toán một khoản phí nhất định. Website sẽ được kết nối với một Ví điện tử, ngân hàng, đơn vị vị thanh toán trung gian được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Khi thanh toán, người dùng sẽ thao tác trên các giao diện, phần mềm của đối tác thanh toán nên thông tin tài khoản, bảo mật sẽ do các đơn vị thanh toán chịu trách nhiệm. Một số trường hợp, người dùng thanh toán trực tiếp cho tác giả, người đại diện của tác giả.

 

Điều 12. Các qui định, pháp luật được áp dụng

10.1. Qui định, văn bản luật mới được ban hành hoặc áp dụng, nó sẽ được áp dụng với tất cả thành viên của website.

10.2. Bạn đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại trên và thông qua website này phải tuân theo các quy định, luật pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế mà việt Nam ký kết/tham gia.

 

Điều 13. Qui định về liên kết

Website bao gồm một số liên kết đến các website khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của nội dung những website đó. Chúng tôi khuyên các thành viên khi sử dụng các website đó nên đọc các chính sách của riêng họ.

 

 

Trân trọng!

 

Thay mặt Ban Quản Trị

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

Tìm kiếm
 • PL QTG
Giấy phép sử dụng
 • Giấy phép: 200404174235

  Đăng ký: 04/04/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200306162001

  Đăng ký: 06/03/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208042833

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200208043132

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 5 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 4 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 tháng phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 chương trình tại phòng trà)

  Số lượng: 2 bản

 • Luat su Dong Nam A
 • Thu no - phai
 • Danh ba luat su
 • Mau van ban - Phai
 • Giay phep Viet - phai
 • Xy ly nhan hieu - phai
 • Banner Sealaw phải
 • Hoi bao tro tu phap - Phai
Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members