Phạm Ngọc Trung
Thông tin tác giả

Phạm Ngọc Trung

Ngày sinh: 18/10/1996

Địa chỉ: Hà Nội

Di động: 0964980262

Hộp thư: pntl1096@gmail.com

Liên hệ với tác giả
Họ và tên (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Nội dung liên hệ (*)
Mã bảo mật (*)
 
Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members