Cha
Thông tin tác phẩm

Cha

Ngày công bố: 04/05/2020

Hình thức: Công khai

Lĩnh vực: Thơ

Chủ sở hữu tác phẩm: Võ Đình Đức

Thời điểm khác đã công bố tác phẩm: 04/05/2020

Thông tin khác: Cảm xúc một ngày đầu hè

Tác giả: Võ Minh Đức

Bản quyền tác phẩm

Bạn cần đăng nhập để xem nội dung này!

Bấm vào đăng nhập nếu bạn đã là thành viên hoặc bấm chọn đăng ký thành viên mới.

Ghi chú: Phí cấp quyền sử dụng tại website này là chuyển giao quyền sử dụng không độc quyền, bị giới hạn theo phạm vi lần/thời gian/không gian khi đăng ký trả phí, không chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm. Mọi yêu cầu khác biệt, phải thoả thuận trực tiếp với tác giả và VCOP.
Giới thiệu chung

Cha!
Chả chẳng nói nhiều với chúng con,
Mà năm tháng kéo mòn lưng, tóc.
Suốt cuộc đời đôi lần Cha bật khóc,
Lo nỗi lo dài, nỗi tương lai.

Đỉnh "Hai Vai" thuở xe bò kéo đá,
Rục Dặm đồng, thuở đơm "Đó" đặt "Câu".
Những bước chân, Cha chẳng thiếu nơi đâu,
Để đến hôm nay, bạc trắng đầu.

Lũ chúng con, sáu đứa mãi tung hoành,
Dăm bảy tháng, nữa năm rồi chửa ghé.
Để tóc Cha, chuyển sang màu nỗi nhớ,
Móm mém cuộc đời, mãi vui tươi.
04/5/2020

Tác phẩm cùng tác giả
Tìm kiếm
 • PL QTG
Giấy phép sử dụng
 • Giấy phép: 200404174235

  Đăng ký: 04/04/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200306162001

  Đăng ký: 06/03/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208042833

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200208043132

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 5 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 4 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 tháng phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 chương trình tại phòng trà)

  Số lượng: 2 bản

 • Luat su Dong Nam A
 • Thu no - phai
 • Danh ba luat su
 • Mau van ban - Phai
 • Giay phep Viet - phai
 • Xy ly nhan hieu - phai
 • Banner Sealaw phải
 • Hoi bao tro tu phap - Phai
Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members