VCOP cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan:

 

1. Đại diện bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

1.1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

. Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

. Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

. Tác phẩm báo chí;

. Tác phẩm âm nhạc;

. Tác phẩm sân khấu;

. Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

. Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

. Tác phẩm nhiếp ảnh;

. Tác phẩm kiến trúc;

. Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

. Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

1.2. Tác phẩm phái sinh (chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh)

2. Đại diện đăng ký quyền tác giả.

3. Nhận ủy quyền công bố tác phẩm.

4. Đại diện quản lý, khai thác, cấp phép và thu phí sử dụng tác phẩm.

5. Bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả.

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ:

5.1. Cuộc biểu diễn:

. Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

. Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;

. Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại Đ30 Luật Sở hữu trí tuệ;

. Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Đ31 Luật Sở hữu trí tuệ;

. Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

5.2. Bản ghi âm, ghi hình:

. Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

. Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

5.3. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá:

. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;

. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

6. Đại diện giám sát, cảnh báo xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

7. Đại diện xử lý tranh chấp, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

8. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

Nguyên tắc hoạt động:

. Công khai, minh bạch.

. Chuyên nghiệp, thiện tâm, hiệu quả.

. Thuận tiện, thân thiện, nhiệt tình.

 

VCOP hoạt động trên nền tảng phát triển gần 20 năm với hơn 50 luật sư, 20 luật gia, cộng sự và đối tác liên minh SEALAW GROUP tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác.

Tìm hiểu thêm thông tin tại www.quyentacgia.org / www.luatsudongnama.com

Tìm kiếm
  • Liên hệ ngay
Giấy phép sử dụng
  • Quảng cáo 1
  • Quảng cáo 2
  • Quảng cáo 3
Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members