• Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động thư viện

  Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động thư viện

  Cập nhật: 24/6/2019 | 12:04:55 PM

  Trong lĩnh vực thư viện, nhiều hoạt động liên quan đến quyền tác giả (bao hàm cả quyền tác giả và quyền liên quan) như sao chụp tài liệu, số hoá tài liệu, mượn liên thư viện... Trong bài viết này chúng tôi muốn bàn về những quy định của pháp luật về sao chép tác...

 • Bảo vệ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật theo pháp luật sở hữu trí tuệ: Thực trạng và giải pháp

  Bảo vệ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật theo pháp luật sở hữu trí tuệ: Thực trạng và giải pháp

  Cập nhật: 24/6/2019 | 12:01:31 PM

  (ThanhtraVietNam) - Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Cũng như pháp luật của nhiều nước trên thế giới, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo vệ, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ (quyền của các tổ chức và cá...

 • Thủ tục đăng ký quyền tác giả

  Thủ tục đăng ký quyền tác giả

  Cập nhật: 24/6/2019 | 11:59:26 AM

  Tôi vừa sáng tác một truyện ngắn, làm thế nào để đăng ký bản quyền tác giả, cách nào chặn việc sao chép lậu? (Thanh Hoa).

Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members