Niêm yết ngày 11.05.2020

 

HỢP TÁC GIỮA TÁC GIẢ VÀ VCOP

(Giới thiệu nguyên tắc, phương thức, quyền nghĩa vụ cơ bản của các bên)

 

Với mục đich hỗ trợ phát triển các sản phẩm trí tuệ Việt Nam, VCOP trân trọng kính mời sự hợp tác của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tham gia các hoạt động của VCOP, bao gồm hoạt động website này.

 

I. Tác giả khi tham gia website, công bố giới thiệu tác phẩm có quyền lựa chọn cấp quyền sử dụng, khai thác tác phẩm.

1. Nếu chỉ công bố tác phẩm và cho người dùng miễn phí thì để trống mức phí và ghi chú rõ “Miễn phí bản quyền” hoặc các yêu cầu chỉ dẫn khác.

2. Nếu chỉ công bố tác phẩm mà không uỷ quyền cho VCOP cấp quyền, thu phí thì để trống mức phí. Khi khách có nhu cầu và liên hệ, tác giả chủ động quyết định cấp quyền, thu phí.

3. Nếu công bố đồng thời uỷ quyền cho VCOP thu phí thì niêm yết phí trên website và mail/điện thoại/nhắn tin thông báo cho quản trị website/VCOP để VCOP hoàn tất thủ tục uỷ quyền cũng như phương thức thanh quyết toán sau này.

 

II. Tác giả, sau khi đăng công bố giới thiệu tác phẩm trên website của VCOP có quyền.

1. Xuất và lưu Giấy xác nhận công bố tác phẩm bản điện tử - miễn phí.

2. Đề nghị cấy Giấy xác nhận công bố tác phẩm bản cứng có đóng dấu. Tác giả phải nộp chi phí văn thư, chuyển phát khi có yêu cầu.

Khi tác giả công bố và được cấp Giấy xác nhận công bố tác phẩm, VCOP sẽ hỗ trợ miễn phí tác giả chứng minh thời điểm công bố, sự toàn vẹn của tác phẩm, hành vi xâm phạm, tư vấn pháp luật về bản quyền, quy trình xử lý hoặc tố tụng... trước cơ quan chức năng, bao gồm và không hạn chế cơ quan tư pháp (Điều tra, Toà án...).

 

III. Tác giả, chủ sở hữu quyền khi công bố nếu đồng thời uỷ quyền cho VCOP thu phí cấp quyền sử dụng thì cần thực hiện các bước sau.

1. Tạo tài khoản “Tác giả”

2. Đăng tác phẩm.

3. Niêm yết phí cấp quyền cho từng loại hình, phương thức sử dụng (có thể tham khảo biểu mẫu phí để xác định mức phí).

4. Phối hợp VCOP, cung cấp thông tin nhân thân, tài khoản, các yêu cầu đặc biệt và ký uỷ quyền, hợp đồng dịch vụ.

5. Theo dõi thường xuyên tài khoản, quy định website, quản trị nội dung, thanh quyết toán.

 

Việc thực hiện các giao dịch với VCOP, tác giả có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua người đại diện.

 

Kính mời tác giả tham khảo thêm quy chế, hợp đồng, uỷ quyền do VCOP cung cấp.

 

Trân trọng!

 

Thay mặt Ban Quản Trị

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Tìm kiếm
 • PL QTG
Giấy phép sử dụng
 • Giấy phép: 200404174235

  Đăng ký: 04/04/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200306162001

  Đăng ký: 06/03/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208042833

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200208043132

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 5 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 4 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 tháng phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 chương trình tại phòng trà)

  Số lượng: 2 bản

 • Luat su Dong Nam A
 • Thu no - phai
 • Danh ba luat su
 • Mau van ban - Phai
 • Giay phep Viet - phai
 • Banner Sealaw phải
 • Hoi bao tro tu phap - Phai
Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members