• Một số kiến nghị để xử lý hiệu quả hơn đối với hành vi xâm phạm bản quyền.

  Một số kiến nghị để xử lý hiệu quả hơn đối với hành vi xâm phạm bản quyền.

  Cập nhật: 19/1/2021 | 8:07:19 AM

  Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm bản quyền chính là một trong những yếu tố quyết định đến việc giảm thiểu số lượng hành vi xâm phạm bản quyền. Vì vậy, việc hoàn thiện các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm bản quyền là rất cần thiết và cấp thiết hiện nay.

 • Thực tiễn sử dụng và phương thức bảo hộ Slogan tại Việt Nam

  Thực tiễn sử dụng và phương thức bảo hộ Slogan tại Việt Nam

  Cập nhật: 28/12/2020 | 8:32:30 AM

  Thực tiễn Slogan có giá trị rất lớn trong quá trình xây dựng và phát triển của nhiều doanh nghiệp. Slogan tạo nên dấu ấn trí nhớ của khách hàng, nó khắc ghi nhãn hiệu, tính năng, sự độc đáo của sản phẩm.Vậy Slogan có được coi là nhãn hiệu và được bảo hộ hay kh...

 • Công ước Berne và sự tương thích với Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

  Công ước Berne và sự tương thích với Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

  Cập nhật: 22/12/2020 | 8:43:36 AM

  Là Công ước quy định về bản quyền tác giả ra đời sớm nhất trên thế giới, với hơn 135 năm hình thành và phát triển. Công ước Berne đã được sửa đổi, bổ sung 8 lần. Công ước hiện nay có trên 160 quốc gia là thành viên. Việt Nam đã gia nhập công ước ngày 26/10/2004....

 • Pháp luật về Quyền tác giả tại một số nước trên thế giới

  Pháp luật về Quyền tác giả tại một số nước trên thế giới

  Cập nhật: 13/11/2020 | 10:43:43 AM

  Các Công ước, Hiệp định, Hiệp ước về Quyền tác giả đã được nhiều quốc gia trên thế giới ký kết nhằm mục đích đảm bảo quyền tài sản và quyền nhân thân cho những sáng tạo từ tư duy của người dân. Nhưng do tính chất địa lý, khoa học, công nghệ , tính cách con người...

 • Lịch sử phát triển của Quyền tác giả

  Lịch sử phát triển của Quyền tác giả

  Cập nhật: 6/11/2020 | 11:01:29 AM

  Quyền tác giả là bản quyền của một tác giả cho tác phẩm của tác giả đó, là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm.

Tìm kiếm
 • PL QTG
Giấy phép sử dụng
 • Giấy phép: 200404174235

  Đăng ký: 04/04/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200306162001

  Đăng ký: 06/03/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208042833

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200208043132

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 5 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 4 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 tháng phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 chương trình tại phòng trà)

  Số lượng: 2 bản

 • Luat su Dong Nam A
 • Thu no - phai
 • Danh ba luat su
 • Mau van ban - Phai
 • Giay phep Viet - phai
 • Xy ly nhan hieu - phai
 • Banner Sealaw phải
 • Hoi bao tro tu phap - Phai
Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members