Mẫu công văn cảnh báo và đề nghị chấm dứt hành vi xâm phạm Quyền tác giả và sở hữu công nghiệp

Cập nhật: 21/4/2020 | 4:21:58 PM

Công ty sở hữu quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm chấm dứt hành vi.

Kính gửi:       - CÔNG TY TNHH XYZ

                        - CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Công ty ABC đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp 40 bằng độc quyền Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu và nhiều đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đã nộp và đang được thẩm định, chờ cấp Văn bằng bảo hộ. Dưới đây là các đối tượng sở hữu trí tuệ của Công ty ABC đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền và bị XYZ xâm phạm:

1.

2.

3.

Hành vi vi phạm của XYZ đối với quyền SHTT của ABC đã được Viện KHSHTT thẩm định và xác nhận trong các Bản Kết luận giám định số: SC 004-13 YC/KLGĐ, SC 005-13 YC/KLGĐ, SC 006-13 YC/KLGĐ, KD 029-13 YC/KLGĐ, NH 152-12 YC/KLGĐ, NH 223-13 YC/KLGĐ, NH 224-13 YC/KLGĐ.

 

Tải file word.doc đính kèm tại phần (Yêu cầu thông tin tác phẩm) cuối văn bản

(Yêu cầu thông tin tác phẩm: )

Tìm kiếm
 • PLBQ
Giấy phép sử dụng
 • Giấy phép: 200404174235

  Đăng ký: 04/04/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200306162001

  Đăng ký: 06/03/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208042833

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 1 bản

 • Giấy phép: 200208043132

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 lượt phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 5 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Sự kiện có từ 10 - 200 người tham dự)

  Số lượng: 4 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 tháng phát tại quán Cafe)

  Số lượng: 3 bản

 • Giấy phép: 200208041145

  Đăng ký: 08/02/2020

  Tác phẩm: (Giá cho 1 chương trình tại phòng trà)

  Số lượng: 2 bản

 • Luat su Dong Nam A
 • Thu no - phai
 • Danh ba luat su
 • Mau van ban - Phai
 • Giay phep Viet - phai
 • Dich vu thu no - phai
 • Xy ly nhan hieu - phai
 • Banner Sealaw phải
 • Hoi bao tro tu phap - Phai
Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members