Nguyễn Khắc Khang
Thông tin tác giả

Nguyễn Khắc Khang

Ngày sinh: 13/9/1984

Nơi công tác: TRUNG TÂM TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Chức vụ: Giám đốc

Liên hệ với tác giả
Họ và tên (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Nội dung liên hệ (*)
Mã bảo mật (*)
 
Tìm kiếm