Nguyễn Khương Duy
Thông tin tác giả

Nguyễn Khương Duy

Ngày sinh: 27/7/1997

Địa chỉ: Hà Nội

Di động: 0968537388

Hộp thư: khuongduy7991@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu sinh

Liên hệ với tác giả
Họ và tên (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Nội dung liên hệ (*)
Mã bảo mật (*)
 
Thiết kế 2019 © Bản quyền thuộc TRUNG TÂM QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM | VCOP | Vietnam Copyright Center | SEALAW’s members